Mille Etangs

Het gebied van de Mille Etangs is ontstaan in de laatste ijstijd, toen de terugtrekkende gletschers honderden grotere en kleinere meertjes achterlieten. Het is een prachtig. moerasachtig gebied dat sterk aan Canada doet denken.

Andromeda, een beschermde heidesoort, gedijt in deze veenmoerassen evanals de blauwe en de rode bosbes en de veenbes. Daarnaast de zonnedauw, een vleesetende plant, en in het voorjaar en zomer hele velden met de mannetjesorchis, een wilde orchideensoort.

Er voeren een aantal prachtige gemarkeerde wandelingen door het gebied.

Voorbeeld wandelingen: